KLUB MAMINEK PETRÝSEK z.s.  poskytuje zázemí pro setkávání maminek na mateřské či rodičovské dovolené a jejich dětí z Petrovic a okolí.

Klub najdete v centru obce Petrovice v budově základní školy. Prostory jsou umístěny v 1. patře.

Nabízíme:

  • program pro rodiče a ostatní členy rodiny/seniory (tvoření, besedy, výlety…)
  • možnost popovídat si navzájem a předat si zkušenosti či nápady,
  • příležitost navázat kontakt s jinými lidmi,
  • prostor pro odreagování se od každodenní rutinní práce v domácnosti.

Pro děti nabízíme:

  • bezpečný prostor pro hraní,
  • rozvoj přátelského chování, spolupráce a vstřícnosti při styku či hře s ostatními dětmi,
  • pohybové aktivity - hry, tancování, vycházky do okolí,
  • místo pro přípravu do školky.

 

PROVOZNÍ DOBA

St :  14.00 - 16.30