Členové spolku:

  • Ing. Alexandra Pružincová (předsedkyně, odpovědný pracovník) 

    • Michal Pružinec - Petrovice